Internetmobiliteten ökar med personlig frihet

Internetanvändningen har ökat explosionsartat under det senaste decenniet. Utvecklingen har gått fort fram inom detta specifika kommunikationsområde vilket den hårda konkurrensen mellan teknikföretagen bidragit till. Utmaningen att vara först på marknaden har gynnat konsumenterna som tjänat på konkurrenssituationen genom en allt större kunskapsanskaffning och en större personlig frihet. De sociala mediernas tid är här, vilket ökar den personliga friheten genom tillgång till sammankomster inom personliga intresseområden. Människor möts, om än i en virtuell verklighet, och byter tankar och idéer. Vänskapsband knyts och arbetssamarbeten ingås i en ny slags miljö där intressen och kunskap delas.

Från den slöa modemuppkopplingen till dagens smartphones, steget är gigantiskt men har inte låtit vänta på sig mer än dryga decenniet. Det mobila bredbandet bröt ny mark under 2005 och har sedan dess skjutit i höjden. Enligt undersökning utförd av PTS har det mobila bredbandet blivit nästintill lika vanligt som det fasta. Årsskiftet 2010-2011 var skillnaden mellan fast och mobilt bredband endast 69 000 abonnemang till fördel för det fasta. För att få en rättvis uppskattning utgjorde de fasta 2,99 miljoner abonnemang och de mobila 2 921 000 abonnemang.
Smartphones har bidragit till den snabba utveckling vi idag ser. Av de mobila abonnemangen utgjorde, i årsskiftet, bredband via mobilabonnemanget 1,2 miljoner. Mobiliteten i handdator/ telefon möjliggör en än större frihet för dess användare. En snabb titt på telefonen och du kan hålla dig uppdaterad i arbetet och inom det personliga intresseområdet och även om smartphones idag inte är ett direkt arbetsverktyg så tillåts du med visst tålamod att använda den som detta om det skulle behövas.

Undertak – vägen till bättre arbetsmiljö

Oavsett vad man jobbar med så måste man kunna koncentrera sig på detta; det vill säga – man måste kunna sköta sina arbetsuppgifter, man måste kunna kommunicera med sina arbetskamrater och med eventuella kunder. På exempelvis ett kontor så finns det alltid ett naturligt brus närvarande – detta i form av datorer, i form av samtal från kollegor och i form av tangenter och olika telefonsamtal samt i vissa fall även musik – och det här ljudet gör att man allt eftersom dagens lider också tappar lite av sin koncentration; något som i sin tur leder till att produktiviteten även den sjunker.

Dessutom så är det i många fall också skadligt att vistas i en miljö där det hela tiden finns ljud närvarande; speciellt där ljuden tenderar att stiga och vara höga. Här har man som arbetsgivare också en skyldighet i att se till att ljudvolymen inte når alltför höga nivåer och man har dessutom allt att vinna på att hitta lösningar som dämpar denna. Lösningar som alltså kan leda till en bättre koncentration hos de anställda som i sin tur skapar större trivsel och sedermera i slutändan också en ökad produktivitet.

Vilka lösningar kan man då använda sig av för att skapa ett bättre arbetsklimat på en arbetsplats? Jo, det finns några stycken som kan vara värda att överväga och om vi radar upp några av dessa nedan så kanske vi kan ge en mer rättvis bild av vad vi menar. För enkelheten skull så använder vi oss av en helt vanlig kontorslokal som exempel – detta då en sådan går att använda och applicera de flesta lösningar till. Oavsett vilken arbetsplats man utför sitt förvärv på så ska man dock veta att även volymen räknas som en del av arbetsmiljön och att man som anställd har rätt att ställa vissa krav gällande denna. En del av de lösningar vi radar upp passar lika bra på en förskola som på ett kontor eller på en fabrik.

• Undertak. Ett bra undertak ger en dämpande ljudbild som är skonsam för alla på arbetsplatsen. Dessutom är ett undertak funktionellt även sett ur ett estetiskt perspektiv då det är väldigt snyggt och går att få i olika former och färger. De flesta väljer att montera i spotlights i sina undertak – något som ger en häftig effekt. Bra ljud och bra ljus – ett undertak är lösningen på många problem och detta oavsett arbetsplats.
• Glas. Glas dämpar ljud och att använda väggar i detta material är något som verkligen hjälper. Fördelen med väggar av glas är att man inte gör avkall på rummets rymd utan man bibehåller den yta man har genom en slags optisk synvilla. Passar perfekt i ett mindre kontor där man inte vill få de anställda att känna sig instängda.
• Mattor. Även mattor har en dämpande ljudeffekt och här rekommenderas den ack så bespottade heltäckningsmodellen. Visst – det kommer onekligen att bli mer smuts på en sådan – men en bra och pålitlig städfirma fixar alla typer av fläckar. Se till att investera i en skorengörare som man kan torka av skorna innan man kliver i på arbetsplatsen.

Läs mer om undertak på http://www.undertak.biz/.

Husägare kan påverka sina kostnader

Det som många husägare i Sverige gör fel då det kommer till sina omkostnader är att man räknar på sin hyra och sina räkningar och sammanställer en budget utifrån hur stora dessa är. Ett tänk som i grunden är bra; men som i många fall riskerar att stjälpa ekonomin. Det som man bör göra är att hela tiden avsätta pengar för de oförutsedda utgifterna som hela tiden kommer upp. En sak som alla husägare vet om – eller relativt snabbt blir varse – är att det hela tiden händer saker som i sin tur kostar pengar att reparera och korrigera.

Det som man kanske tar för givet om man hyr sin bostad är att det alltid finns någon som betalar och som fixar uppstådda problem direkt då dessa inträffar – som husägare har man hela ansvaret själv och det här är en sak som i många fall kan komma som en obehaglig överraskning rent ekonomiskt.

Ett hus och det som finns i detta har en begränsad livslängd och för att kunna spara pengar här så kan vi ge ett gemensamt tips som omfattar samtliga detaljer: förebygg!

Genom att förebygga så kommer man som husägare att spara pengar och slippa de där oförutsedda utgifterna som kostar mycket pengar. Det vi menar här är att man aktivt – som husägare – genomför kontroller av vissa områden i huset som kan komma att kosta mycket pengar och planerar då dessa ska repareras snarare än att man står där då något går sönder och akut tvingas betala – dyrt! – för reparationen.

Om man ska göra en liten checklista över vissa områden på ett hus som samtliga kostar mer pengar att reparera och som man således som husägare kan jobba lite hårdare med förebyggande kontroller och mindre korrigeringar för att spara pengar så kan en sådan se ut enligt följande. Vi säger för enkelhetens skull att det handlar om en vanlig villa i Stockholm och vad ägaren till denna ska tänka på för att kunna planera sin ekonomi på ett bättre sätt. Dessa områden tycker vi att denne villaägare i Stockholm ska fokusera på i sitt hus.

• Grunden. Husets grund är det område som tar emot väldigt mycket stryk från naturen i form av regn och vatten från marken – något som ger fuktskador som då och då kräver att man dränerar. Hur ska man då hålla koll på detta och dränera innan fuktskadorna blivit allt för omfattande och dyra att korrigera? Jo, det som man ska göra här är att använda sig av sina sinnen och närmare bestämt två av dessa. Syn och lukt. Det vill säga; denne husägare ska årligen gå ner i sin källare och lukta om det det känns instängt, om det luktar mögel eller om någon annan obekant doft finns. Vidare så ska han hålla utkik efter fläckar på väggar och golv samt om det börjat lossna färg från dessa. Samtliga är tecken på att en dränering är i nära antågande.
• Stammarna. Att duscha, spola vatten i kranarna och använda sin toalett sliter samtliga på husets rör- och ledningar. Dessa måste således med jämna mellanrum ses över och göras rena. Detta kan komma i form av ett kostsamt stambyte eller genom att man som husägare istället genomför en stamspolning. En årlig stamspoling till detta hus i Stockholm kan komma att spara mycket pengar och gör att kemikalier inte sliter och fräter på rören på samma sätt, något som gör ett stambyte mindre behövligt. En stamspolning är ett av de bästa exemplen på hur man förebygger; kontakta ett företag – en vvs-tekniker – direkt och detta oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det som gör att en stamspolning bör genomföras mer frekvent i dagsläget än vad som förr var legio är det faktum att vi numera använder fler kemikalier i produkter – schampo, tvål, rengöringsmedel – som fastnar, ger stopp och fräter på ledningarna. Läs mer om stamspolning här: http://www.stamspolningstockholm.se/.
• Taket. Detsamma gäller här som för husets grund. Ett naturligt angrepp i form av regn, snö, vind och sol gör att taket med jämna mellanrum måste ses över. Det är alltid billigare att man korrigerar små fel än att tvingas byta taket helt och här kan således en kontakt med en takläggare vara på sin plats. Att exempelvis under våren – efter den påfrestande vintern – göra en ordentlig besiktning och genomgång tillsammans med en takläggare kan spara väldigt mycket pengar. Ibland så måste man dock byta ut taket – genom att haft kontroller löpande under några år så kan man dock planera detta bättre och avsätta den summa som detta byte kommer att kräva. Som sagt; att förebygga kan alltid spara pengar och ge en husägare den stabilitet som man behöver för att ekonomiskt få det att gå ihop.

Det här var tre stycken typiska exempel på hur man arbetar förebyggande och lägger sig ett steg före som husägare. Ska vi trycka på något av dessa tre så är det stamspolning. Generellt sätt så tänker man sällan på hur statusen ser ut invärtes i ett hus; lossnar det färg och brädor så är dessa lätta att upptäcka och korrigera. Rören ser man inte på samma sätt och därför måste man ta hjälp av en vvs-tekniker för att upptäcka eventuella problem innan de blir för stora och därmed för kostsamma. En regelbunden stamspoling snarare än ett omfattande stambyte kan vara det absolut bästa för en husägare – oavsett om huset i fråga ligger i Stockholm, Gävle eller i Piteå.

Marknadföring med hjälp av ett tryckeri

Om man inte syns så finns man heller inte. Så brukar det låta om man talar om marknadsföring för olika företag och det här är något som verkligen märks i Stockholm. Kort sagt; som företagare där måste man – oavsett vilken bransch man är verksam inom – sticka ut och skilja sig lite från sina konkurrenter. Hur man sedan gör detta är en annan sak och det definieras och avgörs helt av vilken bransch man tillhör, hur stor man är samt vilken typ av budget man har att röra sig med. Det finns ett värde för ett större företag att använda sig exempelvis av en större reklambyrå för sin verksamhet och detta då man de facto har råd med detta.

En massiv reklamkampanj i dags- och kvällstidningarna eller en rolig reklamfilm i tv kan ge väldigt mycket för ett större företag och är dessutom lite av ett måste. Som exempel på detta kan vi säga att det handlar om olika elektronikkedjor och hur man som privatperson uppfattar dessa. Som regel så väljer en privatperson nämligen ofta den som syns mest; man väljer bort den som inte har någon reklam och detta oavsett om denna kanske har bättre- och billigare produkter.

Den som syns vinner i längden

Detta alltså som ett exempel som fungerar lika bra om vi tar två stycken mindre företag istället. Vi kan säga att det här handlar om två stycken storleksmässigt likvärdiga snickare i Stockholm och hur deras marknadsföring kan se ut. Den ena snickaren väljer att lägga sin budget enbart på att förbättra företaget och investerar således i nya verktyg, en bättre bil och en bättre lokal att inhysa sina saker i. Marknadsföringen räknar han med att den kommer automatiskt och i form av mun-till-öra metoden. Det vill säga; kvaliteten på hans jobb kommer att betala sig i fler uppdrag.

Den andre snickaren däremot, han satsar hårt på marknadsföring och han gör detta med relativt begränsande medel. Det han räknar med är att kunderna kommer att se honom och därmed – vid behov – anlita honom.

Hans budget räcker till att besöka ett tryckeri i Stockholm samt en återkommande annons i lokaltidningen som finns där han jobbar. Det han gör hos ett tryckeri är att han trycker upp en massa föremål och saker som han därefter delar ut till vänner, bekanta och kunder. Det tryckeri han anlitat ordnar allt i från t-shirts, muggar, visitkort, muggar, och kepsar och man gör detta i en relativt stor mängd. För kostnaden hos detta tryckeri får alltså denne snickare i Stockholm en slags fysisk marknadsföring som tillsammans med annonsen i tidningen ska ge honom fler kunder.

Hur går det då? Jo, det är faktiskt så att snickaren i Stockholm som anlitat ett tryckeri och annonserat i tidningen kommer att få fler kunder än vad den som enbart litade på sitt goda rykte får. Det som gäller är alltså samma som för de stora elektronikkedjorna vi nämnde ovan.

Syns man inte så finns man inte. Skillnaden är bara var man syns och i vilken mängd. Ett större, nationellt företag kanske har råd med en reklambyrå medan en mindre lokal snickare får nöja sig med att anlita ett tryckeri.

Boka rum

Även om man kan allt om att hålla samtal och ge terapi till de som behöver, måste man också hitta rum att vara i och en miljö som inspirerar! Här kan man finna en hel del olika alternativ både i Stockholm och i andra städer. Många skolor och hotell kan erbjuda rum per timme eller halvdag och är man ute i god tid är det möjligt att komma undan till ett bra pris!

Samtalsrum i Stockholm

När man befinner sig i Stockholm är det viktigt att hitta ett samtalsrum med bra läge. Det är långt att åka från olika delar av stan, och man kan snabbt få problem med tillströmning av kunder om det krävs flera timmars resväg för att nå dit man skall! Humanova har bra lokaler mitt i gamla stan, vilket ofta är enkelt att åka till. Var man än befinner sig i Stockholm är det möjligt att komma till gamla stan och de lokaler Humanova använder sig av. Det finns många bra samtalsrum och man kan hitta enkel och tydlig info om Humanova via bokamera.se.

När man är många som skall träffas, räcker det inte med ett mindre samtalsrum utan man behöver en sal eller liknande. Även här kan man finna bra alternativ mitt i stan eller på ställen dit man enkelt kan åka om man så behöver. Det är värt att titta närmare på de olika utbuden som finns, för att därefter kunna välja någonting som känns rätt för tillfället och det syfte man har att boka lokaler.

Bli den du är hos oss!

För att hitta rätt i djungeln av utbildningar och terapiformer, är det bra att få en kontakt direkt med de som erbjuder och utbildar på området! Humanova som är en av nordens största aktörer på marknaden, har gått långt för att närma sig de intresserade som finns i Stockholm, Göteborg och andra städer. Webbplatsen Blidenduar.se är en av Humanovas satsningar och handlar om att introducera nya elever och företag.

Humanova i media

När man gör sökningar på Humanova på nätet, finns det otaliga recensioner från individer som gått de olika utbildningarna! Inte sällan är det bra vitsord där man lyfter Humanovas läromodell till skyarna. Till skillnad från den traditionella skolbänksundervisningen har Humanova ett närmare och mer personligt förhållningssätt där man hela tiden anstränger sig för att komma nära individen och bidra till utveckling och resultat. För en tid sedan började man också hålla kurser i hur man kan utveckla sitt eget företag och vad man skall ha med sig i bakhuvudet för att komma dit man vill.

Det finns en hel del att lära sig inom terapi och samtal, men om man inte kan bygga upp sin verksamhet och nå ut till de kunder man har framför sig, kan det ändå vara svårt att nå den tillvaro man söker för sin nya profession. Via Novanet kan man komma i kontakt med elever som tidigare gått på Humanova och som nu jobbar med det område de utbildat sig inom. För de som vill hitta någon tidigare elev att rådfråga är detta också en möjlighet som stärker utbildarens roll då externa personer kan ge sin bild av utbildning och effekt!

Familjefotografering – det perfekta julkortet

Det är en fin tradition som vi i Sverige har då det handlar om att skicka julkort. En tradition som på ett enkelt sätt visar att man bryr sig om sina vänner, sin släkt och sina bekanta och att man samtidigt passar på att önska dessa en riktigt god jul. Detta julkort kan antingen komma i form av ett standardkort – fullt av tomtar, julgranar eller paket som ju samtliga hör julen till – eller i mer personliga utföranden.

Gällande det sistnämnda – den mer personliga varianten – så brukar bilder på sina barn vara en stor favorit som alltid går hem och som aldrig verkar gå riktigt ur tiden. Detta och den andra varianten – där man samlar alla medlemmar för en familjefotografering – är verkligen något som uppskattas; både av mottagaren och av avsändaren. Just att man samlas och genomför en familjefotografering har för många familjer i Sverige blivit en egen liten tradition som man följer och varför inte?

Genom att årligen ta ett foto så kan man plocka fram dessa och jämföra från år till år; man ser hur familjen ändrats rent utseendemässigt, man ser eventuella nya familjemedlemmar och likaså även eventuella bortfall. Genom att genomföra en familjefotografering så tar man – helt enkelt – en bild av hela sitt liv; en bild som man därefter skickar ut och önskar sina bekanta en God Jul med.

 

Olika typer av familjefotografering

Hur man sedan genomför denna fotografering är lite olika och varierar från familj- till familj. Vissa väljer att besöka en professionell fotograf och som i och med detta säkerställer att fotografiet i fråga blir så bra som möjligt samt att det håller en hög kvalitet. Det här kostar naturligtvis lite mer än att på egen hand ta detta foto – något som många familjer i dagsläget gör.

Detta på grund av att man inte vill lägga ner en massa – förhållandevis – dyra pengar på att besöka en fotograf och även på grund av att det numera är möjligt på ett helt annat sätt. I dagsläget finns det både digitalkameror och kameror – med hög kvalitet! – på mobiltelefoner. Man kan dessutom ställa in dessa med timer; något som gör det möjligt för samtliga medlemmar att delta på bilden i fråga och för framkallning så söker man bara upp ett företag som sköter denna online och utan besvär.

I dagsläget har det alltså blivit betydligt lättare att kunna skicka den där personliga hälsningen strax innan jul. Att det sedan kanske inte håller samma höga kvalitet som en familjefotografering utförd hos en professionell fotograf är en annan sak. Huvudsaken är faktiskt att man anstränger sig och håller traditionen gällande – personliga, i det här fallet – julkort vid liv.

Powered by WordPress