Internetmobiliteten ökar med personlig frihet

Internetanvändningen har ökat explosionsartat under det senaste decenniet. Utvecklingen har gått fort fram inom detta specifika kommunikationsområde vilket den hårda konkurrensen mellan teknikföretagen bidragit till. Utmaningen att vara först på marknaden har gynnat konsumenterna som tjänat på konkurrenssituationen genom en allt större kunskapsanskaffning och en större personlig frihet. De sociala mediernas tid är här, vilket ökar den personliga friheten genom tillgång till sammankomster inom personliga intresseområden. Människor möts, om än i en virtuell verklighet, och byter tankar och idéer. Vänskapsband knyts och arbetssamarbeten ingås i en ny slags miljö där intressen och kunskap delas.

Från den slöa modemuppkopplingen till dagens smartphones, steget är gigantiskt men har inte låtit vänta på sig mer än dryga decenniet. Det mobila bredbandet bröt ny mark under 2005 och har sedan dess skjutit i höjden. Enligt undersökning utförd av PTS har det mobila bredbandet blivit nästintill lika vanligt som det fasta. Årsskiftet 2010-2011 var skillnaden mellan fast och mobilt bredband endast 69 000 abonnemang till fördel för det fasta. För att få en rättvis uppskattning utgjorde de fasta 2,99 miljoner abonnemang och de mobila 2 921 000 abonnemang.
Smartphones har bidragit till den snabba utveckling vi idag ser. Av de mobila abonnemangen utgjorde, i årsskiftet, bredband via mobilabonnemanget 1,2 miljoner. Mobiliteten i handdator/ telefon möjliggör en än större frihet för dess användare. En snabb titt på telefonen och du kan hålla dig uppdaterad i arbetet och inom det personliga intresseområdet och även om smartphones idag inte är ett direkt arbetsverktyg så tillåts du med visst tålamod att använda den som detta om det skulle behövas.

ett populärt idrottspris som är på väg att försvinna

Att tävla i idrott och i andra sammanhang kan vara otroligt kul och givande. Det är extra roligt om man får ett idrottspris. Det finns väldigt många idrottspriser idag och de delas inte bara ut vid idrott utan vid en mängd olika aktiviteter.

Uppbyggnad av idrottspriser
Ett av de vanligaste idrottspriserna är en pokal med eller utan lock. Det är oftast de priser man får i olika sammanhang och de finns i olika material. Uppbyggnaden av dem är relativt enkel. Längst ner finns i regel en fyrkantig kloss, förr var det en i marmor men idag kan man få den i olika material så som trä och plast. Allt beror på storlek och hur mycket pengar man vill lägga ner på priset. På klossen sitter ett rör i någon utformning och i toppen sitter en kupa. Det kan vara med eller utan lock samt med eller utan handtag. Materialet här varierar och idag är det oftast i någon form av plast som är färgad guld eller silver. Givetvis finns det dyra priser av bättre kvalité och förr användes rena metaller i större utsträckning än vad man gör idag.
Det finns mycket att läsa om ämnet idrottspriser och man kan givetvis läs vidare här om idrottspriser, om hur de ser ut och mycket annat. 

Begränsad ekonomi
Mängden pokaler som köps idag varierar men väldigt många föreningar och klubbar har begränsad ekonomi och detta har resulterat i att antalet idrottspriser och pokaler som köps in har minskat. Om man köper in är det oftast mindre till storlek och format, och även tyvärr färre till antal. Framtiden ser dock ljus ut då utbudet på prisvärda pokaler ökar. Detta gör att man kan dela ut fler priser till ännu fler personer, även om de på de lägre platserna kanske får nöja sig med en rosett.

pokaler till tävlingenFramförallt barn tycker det är kul att få något när de tävlar och där kan det vara värt att satsa på fler men lite billigare priser. Oftast lägger många föreningar pengar på idrottspriser till barn och ungdomarna och mindre till de vuxna som deltar. De riktigt påkostade idrottspriserna finns nästan bara idag för större evenemang.

När behövs en kontrollansvarig?

Frågan i rubriken är egentligen lättare att svara på genom att rada upp de projekt som inte kräver en kontrollansvarig så en sådan i de allra flesta fall behövs. Kort sagt, ska du exempelvis bygga en altan, glasa in en balkong, måla om eller riva något mindre hus (som inte har miljöfarligt avfall i sig) så behöver du ingen kontrollansvarig.

Förenklat (med med vissa undantag)så kan vi säga följande: krävs det bygglov så krävs det också en kontrollansvarig. Ska du förändra ditt hus eller bygga ett nytt sådant så kommer du att få ansöka om bygglov och därmed så kommer du också att få behöva anlita en kontrollansvarig som närvarar genom hela projektet.

Varför? Jo, av den enkla anledningen att bygget i fråga blir säkrare så och att det – framförallt – följer de lagar och regler som finns. Skulle byggnationer ske utan en närvarande kontrollansvarig så kan också de flesta räkna ut vilket otroligt fuskande som skulle komma som en direkt följd av detta. Folk tar – medvetet eller inte – alltid genvägar och då det gäller byggnationer så är detta definitivt inget undantag utan är snarare att anse som lite av en regel.

Dock; en kontrollansvarig ska för den saken skull inte se som någon sabotör som gör att en byggnation drar ut på tiden – det handlar inte om någon paragrafryttare som nitiskt anmärker på allt soms ke roch som står och höklikt övervakar varenda moment. Nej, så är de definitivt inte; en kontrollansvarig är tvärtom att anse som en resurs vid varje byggnation som äger rum och om du exempelvis ak bygga ett hus i Stockholm så är det primärt den person som du anlitat som kontrollansvarig som säkerställer att huset i framtiden kommer att hålla en god kvalitet.

Välj en kontrollansvarig du trivs med i Stockholm

Det initiala som en kontrollansvarig i Stockholm gör är att upprätta en kontrollplan och det är också den som kommer att löpa som en röd tråd genom hela ditt projekt. Varje moment kommer att inkluderas i denna kontrollplan och att den följs ligger också på den kontrollansvariges bord. Han kommer att genomföra besiktningar med jämna mellanrum, han kommer att göra regelbundna kontroller och han kommer att utföra oannonserade besök vid byggnationen i Stockholm – allt för din trygghet.

Vidare så kommer du och denne person att närvara vid tekniska samråd; du kommer att kunna ta del av dennes expertis (han kommer förmodligen att ha en stor erfarenhet av en egen karriär inom byggbranschen, som exempelvis snickare) och han kommer att vara din förlängda arm genom hela projektet.

Kort sagt; du och den person du anlitar som kontrollansvarig kommer att ha en regelbunden kontakt under en lång tid och gällande detta kan vi ge ett tips: se till att ni fungerar ihop och trivs med varandra.

Glöm inte att hyra ett väderskydd

Drömmen om att bygga ett eget hus från grunden är något som numera – i en större utsträckning – tar steget från teorin till praktiken och detta är något som förklaras av att det blivit betydligt billigare att göra detta nu än vad fallet var för några år sedan. Dels så ligger den frikostiga skattesubvention Rot-avdraget bakom detta; något som gör att en privatperson i Stockholm kan anlita professionella yrkesmän vid bygget och därefter dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Är man två stycken vuxna och rot-berättigade så har man också det dubbla taket.

Rot-avdraget är en klart bidragande orsak och här ska vi även addera det faktum att vi i Sverige har en relativt stark ekonomi i dagsläget. Folk tjänar bättre i dagsläget rent generellt och har i och med detta en större budget att lägga på att förverkliga sina drömmar gällande husbyggnationer.

Som den tredje – och enligt oss största – anledningen till ökningen är dock de nyckelfärdiga husen som går att köpa och där man monterar dessa genom större byggsatser. Att idag kunna välja denna lösning är nämligen inte alls synonymt med att välja ett tråkigt hus som flera andra har; nej – idag kan man välja design på sitt hus och på ett annat sätt anpassa huset efter sina egna behov. Nyckelfärdiga hus är i många fall snyggare än ”vanliga” hus och de är definitivt billigare.

Effektivare och säkrare jobb med väderskydd

Dock; och här kommer en liten varning. Bara för att man kan anlita en firma för att på kort tid sätta ihop sitt drömhus så innebär inte detta att man som privatperson inte bär något ansvar. Nej, felet många gör är att man inte på något sätt tar vårt svenska väder med i beräkningen och detta gör att man får problem. Regnar det, är det minusgrader eller snöar det i Stockholm – ja, då tar materialet också skada och husets kvalitet försämras avsevärt.

Lösningen? Hyr ett väderskydd. Ett väderskydd påminner om ett stort tält som placeras över byggnationen och det är ofta en vädligt billig försäkring. Det kostar inte särskilt mycket att hyra ett väderskydd, man får det installerat och man får på köpet ett hus som på ett bättre sätt kan stå emot tidens tand. Många tar för givet att ett väderskydd ingår då man köper ett nyckelfärdigt hus – vår erfarenhet är att det sällan gör det och att det ligger på privatpersonens lott att säkerställa att arbetet sker under detta väderskydd.

För den kostnad man lägger får man dessutom ett effektivare jobb; de anställda kan helt enkelt jobba snabbare – och bättre – om man via ett väderskydd sätter regn, vind och snö ur spel.

Kort sagt; förverkliga gärna din dröm om att bygga ett eget hus från grunden i Stockholm – men glöm inte att hyra ett väderskydd.

Powered by WordPress